2012 Yeni Teşvik Sisteminde Sivas 4. Bölgede

2012 Yeni Teşvik Sistemi’yle ilgili olarak iller 6 bölgede gruplandırıldı ve Sivas 4. bölgede yer aldı.

Bölgesel sistem yerine İl bazlı uygulanacak olan teşvik sisteminde Sivas’ın iş ve göç sorunu, sanayileşememesi, tarımsal ve hayvan üretimi konusundaki gerilemesi, turizm konusunda ilerleme kaydedememesi, göz önünde bulundurularak hiç değilse 5. Sırada biraz daha ayrıcalıklı iller arasında yer alması bekleniyordu.

Sivas ilinin yeni teşvik paketinde dezavantaj olacak en önemli nokta çevresindeki illerin 5. bölgede yer bulması olarak gösterilebilir. Sivas’ın komşu illerinden Tokat ve Yozgat ile daha doğudaki Sivas’a çok uzak olmayan Erzurum’un 5. bölgede yer alması Sivas için dezavantaj olabilecek etmenlerin başında geliyor. Zira teşvik paketinde 5. bölgede yapılacak yatırımlar 4. bölgede yapılacak yatırımlardan daha fazla desteklenebilir.

Bununla birlikte Sivas ile aynı teşvik grubunda yer alan bazı illerin konum ve farklı etkenlerden dolayı Sivas’tan daha fazla tercih edilebileceği de belirtiliyor.

Sivas ile birlikte 4. grupta yer alan iller şöyle ; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize ve Sivas.

Bununla birlikte 5. Bölge ise şöyle ; Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat.

SİVAS YENİ TEŞVİK PAKETİNDEN NASIL YARARLANABİLİR ?

Teşvik paketi 5 Nisan 2012’de açıklanmış olmakla birlikte uygulamaya ilişkin tebliğin yayınlanmasıyla, sağlanacak destek unsurları oran ve uygulama sürelerinin netleşeceğini söyleyebiliriz[url=http://www.sivas.ws].[/url]

“Açıklanan Yeni Teşvik Paketinde Genel Teşvik Sistemi içinde yer alan aşağıdaki teşvik ve destek ilave olarak Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve KDV İadesi Desteği uygulanarak destek unsurları 8’e çıkmıştır.

Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası,
Gümrük Vergisi Muafiyeti,
Vergi İndirimi (İndirimli Kurumlar/Gelir Vergi oranı uygulaması)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (asgari ücret üzerinden),
Faiz Desteği,
Yatırım Yeri Tahsisi,
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Uygulanmayacak)
KDV İadesi Desteği.(Kısmı Uygulanacak)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Sivas’ın içinde yer aldığı 4 bölgede daha önce 5 yıl olan süre yeni teşvik sisteminde  2013 yılına kadar başlanılan yatırımlar için 6 yıl 01.01.2014 tarihinden sonra yapılacak yatırımlar için ise 5 yıl olarak uygulanacak

Vergi İndirimi (İndirimli Kurumlar/Gelir Vergi oranı uygulaması)

Dördüncü bölgede daha önceki uygulamada bölgesel teşvikte %55 olan oran yatırıma katkı payı oranı yeni sistemde 31.12.2013 tarihine kadar yatırıma başlayanlar için %30 sonraki yıllar için %25,

Büyük ölçekli yatırımlar için ise %65 olan yatırıma katkı payı oranı 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar için %40 sonraki yıllar için ise %30 olarak uygulanacak.

Eski uygulamada sadece yatırım ile ilgili kazanca uygulanan indirimli vergi indirimi desteği Yeni uygulamada , II., III., IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabilecektir.

Faiz Desteği

Sivas’ın içinde yer aldığı 4 bölgede daha önce uygulanmakta olan teşvik sisteminde TL cinsıi kredilerde %5 Döviz cinsinde %2 olan faiz kredi desteği uygulaması yeni teşvik sisteminde TL cinsı kredilerde %4 Döviz cinsinde %1 olarak uygulanacak.

Bazı yatırımlar, 5. bölgeye sağlanan desteklerden yararlanacak. Yani Yeni Teşvik Sistemi ile bazı yatırım konularına, 5. bölgede olmasalar dahi bu bölgeye sağlanan desteklerden yararlanma olanağı sunuldu.

4 Bölgede yer alan Sivas’ta “Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım gibi yatırımlar, belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları.” konularında yatırım yapılması halinde, 5. bölgeye sağlanan desteklerden yararlanma imkanı olacak.

Ayrıca ; Yeni sisteme göre, OSB’lerde yapılacak yatırımlar, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecek.

KDV İadesi Desteği.

Daha önceki uygulamada bulunmayan bu uygulama Eğitim yatırımları ile ilgili olmak üzere bina inşaat harcamalarına uygulanacak

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

5084 sayılı yasa ile ilmizde uygulanan (31.12.2012 tarihinde sona erecek) ve daha önce uygulanmakta olan Genel teşvik sisteminde de yer almayan Gelir Vergisi Stopajı Desteği sadece 6 bölgede uygulanacak

Yeni Teşvik sisteminde 4.Bölgede yer alan Sivas daha önce yürürlükte bulunan Genel Teşvik Kapsamındaki destek unsurlarına göre yeni sistemde daha az destek unsurlarından yararlanacak.

Yeni Yeşvik sistemine ilişkin bu bilgiler hükümet tarafından yapılan açıklamalara göre değerlendirilmiş olup yeni teşviğin uygulamasına ilişkin tebliğin yayınlanmasından sonra sağlanacak destek unsurlarının oran , uygulama esas ve süreleri netleşecektir.”

2012 Yeni Teşvik Sisteminde Sivas 4. Bölgede” yazısında 1 yorum var.

  1. Meda teks tekstil san Tic Ltd Şti dedi ki:

    Daha önce 5084 teşvik yasasından faydalanan yatırımcı yeni yasadan yararlana bilecekmi durum ne olacak merak ediyorum aydınlatırsanız sevinirim hayırlı olsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis