B.Sivas’ta Tarihi Olay ve Terimlere Ait Yer Adları

 

Tarihin hangi döneminde olursa olsun Türkler yerleştikleri yerlere kendi tarihini ve kültürünü yansıtan isimler vermeyi ihmal etmemişlerdir. Bunun yanında liderlerinin isimlerinin de ikamet ettikleri yere vererek o ismi ölümsüzleştirmek istemişlerdir.

Sivas’ta yaptığımız araştırmalarda gerek merkezde gerekse ilçelerde tarihi kişi, tarihi olay ve terimlerin yer adı olarak çok sık kullanılmış olduğunu tespit ettik. Tespit ettiğimiz isimler şöyledir:

1935YILI 1988 YILI BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

1-Hoca bey

Hoca bey

Merkez

2-Şah bey

Şah bey

Merkez

3-Şehristan

Şehristan

Merkez

4-Kızılöz

Kızılöz

Merkez

5-Hayır bey

Hayır bey

Merkez

6-Gazi bey

Gazi bey

Merkez

7-Beypınarı

Beypınarı

Merkez

8-Eski gulam

Harmancık

Merkez

9-Yeni gulam

Demiryazı

Merkez

10-Has bey

Has bey

Ulaş

11-Cemel

Cemel

Şarkışla

12-Sultan

Sultan

Şarkışla

13-Kılıncı

Kılınççı

Şarkışla

14-Beğyurdu

Beyyurdu

Şarkışla

15-Bozkurt

Bozkurt

Şarkışla

16-Hoca bey

Hoca bey

Şarkışla

17-Gazi

Gazi

Şarkışla

18-Paşa

Paşa Köy

Altınyayla

19-Tahtyurt

Tahtyurt

Altınyayla

20-Mutubey

Mutubey

Altınyayla

21-Kazmara

(Gazı Mağarası)

Gazi Osman Paşa

Altınyayla

22-Alacahan

Alacahan

Gemerek

23-Sipahi Kanağı

Sipahi Kaynağı

Gemerek

24-Bey yurdu

Beyyurdu

Kangal

25-İmirhan

İmirhan

Divriği

26-Beypınarı

Beypınarı

Zara

27-Sultanpınarı

Suşehri

28-Bahadır

Suşehri

29-Yukarı Ezbider

Akıncılar

Suşehri

Yukarıdaki isimleri verilen yerleşim birimlerinde dikkati çeken hususlardan bir Türklerde kullanılan unvanlardan bey, han, paşa, sultan vs. unvanların sık olarak kullanılmasıdır. Bu isimler Türk kültür tarihi açısından olduğu gibi, Anadolu tarihi coğrafyası hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir. Özellikle bey unvanının Türklerde ne kadar yaygın olduğu bu isimle anılan köy isimlerinin çokluğu göstermektedir.

Listede verilmiş olan bazı isimler ise Sivas’ın ticari tarihi hakkında bilgi vermesi bakımından oldukça önemlidir. Ulaş ilçesine bağlı “Eski gulam ve “Yeni gulam” ismindeki iki köy özellikle A. Selçuk devleti döneminden başlayarak daha sonra Osmanlı zamanında devam eden önemli bir köle ticaret merkezi olduğunun göstergesidir. Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla  Sivas 13. y.y.’da kuzey ve güney kavimlerinin mübadele merkezi idi. kuzeyden gelen köleler, cariyeler ve kürkler İslam ülkelerine Sivas üzerinden dağıtılıyordu. Bu dönem yazışmalarında “Sivas’ta satılmış köle” tabirinin kullanılması da bu fikri desteklemektedir

1 – Kızılöz’ün Kaşgar Dağlarında bir kışlak ismi olduğu Divan-ı Lügat-it Türk’de yazılır. (Divan I. s. 80)

2 – Eski Türk efsaneleri kurt ile başlar. Kurt Türk mitolojisinin başlangıcı ve en önemli sembolüdür. Türklerde

kutsal sayılan bir hayvandır ve özel bir yeri vardır.

3 – Gulâm : Köle ve köle kökenli hassa askeri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis