Eyalet-i Rum Merkezi : SİVAS

Daha önceki yazılarımızda Sivas’ın Osmanlı döneminde Rum eyaleti adı verilen bir bölgeye merkezlik yaptığını belirtmiştik. Bu yazımızda bu konuyu biraz daha açma ihtiyacı hissettik.

Osmanlı hakimiyeti altında Sivas büyük bir eyalet merkezi olmuştur. XVI. yüzyılda Eyalet-i Rûm (Anadolu Eyaleti) denilen Sivas eyaleti, Paşa Sancağı olan Sivas’tan başka Amasya, Çorum, Yozgat, Divriği, Samsun ve Arapkir Livalarını ihtiva etmek üzere Orta Fırat havalisinden, Orta Karadeniz bölümüne kadar uzanıyordu.

 Dilerseniz biraz da Rum eyaletinden veya başka bir deyişle Eyalet-i Rum’dan bahsedelim. Rum Eyaleti veya Rum Beylerbeyliği (Rumiyye-i Sugra) 1398’de kurulan Osmanlı Devleti eyaletidir.

En geniş döneminde Sivas, Amasya, Tokat, Canik, Çorum, Bozok, Trabzon, Karahisar-ı Şarki, Kemah, Bayburt ve Malatya sancaklarını kapsıyordu.

 17. yüzyılda kapladığı alan 82.500 km²’dir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti idari haritasına göre dokuz ili (Sivas, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Yozgat, Tokat, Kayseri’nin doğusunu ve Ordu’nun batısını) kapsar ve 10 sancaktan oluşurdu. Bunlar; Sivas, Amasya, Bozok (Yozgat), Divriği, Canik (Samsun’un doğusu ve Ordu’nun batısı), Arabgir (Arapkir), Çorum, Tokad, Zile ve Keskin’dir. 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi ile Rum Eyaleti kaldırılmış yerine Sivas Vilayeti kurulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis