HAKİKİ BİR SİVASLI : YAVUZ BÜLENT BAKİLER

Bu yazımızda gerçek bir Sivaslı

 Sayın Yavuz Bülent Bakiler Hocamızı anlatamaya çalışacağız.

Kendisini çok küçük yaşlarımda Türkiye Gazetesi’ndeki yazılarından tanıdığım ve hayatımda büyük bir iz bırakan Şair-Yazar-Fikir ve Aksiyon Adamı YAVUZ BÜLENT BAKİLER aynı zamanda hemşehrim olması nedeniyle de benim için bir övünç kaynağı olmuştur. Fakat onun benim hayatımdaki esas değeri yaşımın da büyümeye başlamasıyla anlamaya başladığım görüşlerinden ileri gelmektedir. Bu yazıda kendisinin değişik kaynaklardan derlediğim biyografisiyle birlikte benim için neleri ifade ettiğine değinmeye çalıştım.

  YAVUZ BÜLENT BAKİLER, 23 Nisan 1936 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep, Malatya’da tamamlamıştır. Bazı sitelerde ilk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamladığı belirtilmişse de YAVUZ BÜLENT BAKİLER’in kendi eseri olan Sözün Doğrusu kitabının ilk sayfasının arka yüzünde Sivas ile birlikte Gaziantep ve Malatya illeri de zikredilmiştir. Bununla birlikte Sivas’ta Ziya Gökalp ilkokulunda okuduğunu kendi ifadelerinden biliyoruz.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir.

Mezun olduktan sonra bir müddet Yeni İstanbul Gazetesi’nde ve ardından 1964-1968 yılları arasında 4 yıl Ankara Radyosunda çalışmıştır.

Bu görevinden sonra 1969-1975 arasında Sivas’ta avukatlık mesleğini icra etmiştir.  YAVUZ BÜLENT BAKİLER’in 60′lı yılların ortasında yayın hayatına atılan ve Sivas’ta faaliyet gösteren Hizmet Gazetesi‘nde yazdığı belirtiliyor.

1961 Anayasası’nın getirdiği serbesti ortamında sesini yükselten sol akımlara karşı Sivas’ta ilk defa sert muhalefet yapan bir yazar. 

Bunların ardından  YAVUZ BÜLENT BAKİLER, bir süre Başbakanlık Toprak-Tarım Reformu Müsteşarlığı’nda Hukuk Müşavirliği yaptıktan sonra 1976-1979 arasında Ankara Televizyonu’nda çalışmıştır. Bu görevi sırasında çeşitli kültür programları hazırlamıştır. Bu görevi sırasında çeşitli kültür programları hazırlamıştır.

Zaman geçtikçe daha önemli görevlere getirilen

 YAVUZ BÜLENT BAKİLER, Trt’den Kültür Bakanlığı Kurumu’na Müsteşar Yardımcısı oldu. 12 Eylül Darbesi sonrasında aynı bakanlıkta Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atandı. 1992 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak atandı ve burada iki yıl görev yaptıktan sonra 1994 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Bazı kaynaklarda Sivas milletvekilliği yaptığı belirtilmişse de bu konunun doğruluğu yoktur. Fakat onun Sivas için önemli hizmetleri olduğu muhakkaktır. İlk şiirleri mahalli gazete ve dergilerle öğrenci iken arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Kopuz dergisinde yayınlandı. Yazıları bir süre Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptığı Orkun ve Türk Edebiyatı (1980)dergilerinde de çıktı. Aylık yayın hayatına 16 Mart 1950 tarihinde başlayan Hisar Dergisi şairleri arasında da yer aldı. Türkiye Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi’nde yazıları yayınlanmaya başlandı. Türk Cumhuriyetleri’ni anlatan “Bizim Türkümüz” ve Türkçe’nin doğru kullanılmasını öğreten ve açıklayan “Sözün Doğrusu”  programlarını seyircilerle buluşturdu. 

YAVUZ BÜLENT BAKİLER’in özellikle şiirimizin iki büyük temsilcisi Arif Nihat ASYA ve Mehmet Akif Ersoy’la  ile ilgili araştırmaları vardır. Zaman zaman konferanslarda bu şahsiyetler hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu önemli şahsiyetler hakkında ülkemizde yetkili kalemlerden birisi olan YAVUZ BÜLENT BAKİLER’de özellikle Arif Nihat Asya’nın bir takım özellikleri görülmektedir.

Hulki Cevizoğlu’nun sunduğu bir televizyon programında Yavuz Bülent Bakiler, Nazım Hikmet için “Belki bazı şiirlerinde çok güzel bir üslup kullanmış olabilir. Fakat önemli olan bunu hangi amaç için kullandığıdır, anlam olarak neler ifade ettiğidir. Yazdıklarının ne fayda getirdiğidir” anlamlarına gelen ifadeler kullanmıştır. Gerçekten de Yavuz Bülent Bakiler’in en önemli özelliklerinden bir tanesi zengin bir dil kullanmasının yanı sıra kullanmış olduğu bu geniş hazneli akıcı üslubunu aynı zamanda ülkesinin yararına fikirlerle süslemiş olmasıdır. Yani Yavuz Bülent Bakiler tek taraflı bir kalem değildir. Kullandığı üslup ve anlattığı değerlerle yazdığı şiir ve nesirlerde birçok sıradan şair ve yazardan ayrıldığını görmekteyiz.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER, günümüzde Türk dilinin en büyük savunucularından birisi konumundadır. Konferanslarında, eserlerinde ve programlarında Türkçenin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla büyük çaba sarfetmiştir. Kendisi günümüzde yaşanan Türk dilinin yozlaşmasına karşı büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Çünkü dil, bir toplum için vazgeçilmez bir unsurdur.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER, aynı zamanda dilimize yüzyıllar önce girip hala kullanılan kelimelerin de bizim dilimizin bir parçası olduğunu savunurken daha ziyade yakın dönemde Batı dillerinden dilimize giren kelimelere savaş açmıştır.

O aynı zamanda ; Türkçe olmasına rağmen yanlış anlamlarda kullanılan sözcüklerin de doğru kullanımlarını göstermek için gayret etmiştir. Mesela; yoğun, seyretmek, neden, devam etmek, sürmek gibi kelimelerin yanlış yerlerde kullanımlarını eleştirmiştir. Şüphesiz onun amacı yaşayan Türkçeyi korumaktır.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER, Türkçeyi iyi kullanan bir aydın olmasının yanında iyi bir hatiptir de. O çok uzun cümleleri duraksamadan dinleyenlerde hayranlık uyandıracak şekilde sunan, ses tonu ve kullandığı sözcüklerle dinleyenlerin beğenisini kazanan bir kişidir.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER,  gurbet ve  hararet şairi olarak tanınmıştır. Sılaya olan özlemini onun şiirlerinde görmek mümkündür.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER,  Sivas’a olan sevgisini şiirlerinde yazılarında sık sık ifade etmiş ve Sivas’ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtmiştir.Sivas ile ilgili Sivas’a Şiir adlı antoloji eseri bu sevginin bir neticesidir. Onun bir çok konuşmasında Sivas ile ilgili noktalar göze çarpmaktadır.

Bir şiirinde Sivas’a olan hasretini şöyle ifade etmiştir;

Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan
Ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle
Her sabah yeniden ezan sesiyle
Müslüman Müslüman uyanan şehir

Halayların, türkülerin çağırır beni uzaktan
Yüreğim hep Mısmıl ırmak gibi tertemiz
Nerde Çifte Minare’miz, Gök Medrese’miz
Ey sımsıcak dualarla maziyi anan şehir.

En son Tercüman Gazetesi’nde yazılar yazan Yavuz Bülent Bakiler 2008 yılı itibariyle tekrar Türkiye Gazetesi’nde yazılar yazmaya başlamıştır.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER,  en büyük mücadelesini dilde tasfiye yapmak isteyenlere ve kültürümüzü yozlaştırmak isteyenlere karşı vermiştir. Şu anda konferanslarla Türk milletini aydınlatmaya çalışan  YAVUZ BÜLENT BAKİLER’in kitap çalışmaları da devam etmektedir.

Bir konferansı sırasında Atilla İlhan’a yaptığı eleştiri ve kendisini tanımlası tarafımca ayakta alkışlanmış ve buna bütün salonun destek vermesiyle önce salonu susturup büyük bir tevazu örneği göstermiş olması dün gibi aklımdadır. Burada Kalabalıkları Şuursuz İnsan Toplulukları şeklinde nitelendirerek bizlere bazı öğütler vermesi ondan daha ne kadar çok şey öğrenmemiz gerektiği konusunda beni düşünceye sevketmiştir.

Bu bölümle ilgili olarak hocamızın şairliğine değinmek isterim. Kendisi özellikle bir söyleşisinde de duyduğum gibi her türlü desteği kitaplaran gören bir şairdir. Onun şairliğine İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’i Türkiye’de en iyi biçimde tahlil etmiş kişilerden birisi de YAVUZ BÜLENT BAKİLER’dir. Onun sesinden Akif’i dinleme şerefine nail olmuş birisi olarak kendimi şanslı görüyorum.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER’in şiirlerinde hep aynı ve sıradan konuları bulmak mümkün değildir. Çok geniş yelpazede ve çok farklı konularda şiirler yazmıştır. Genelde Gurbetin ve Hasretin Şairi olarak tanımlanması özellikle memleketi Sivas’a ve vatanı Türkiye’ye atfen yazmış olduğu coşkun şiirlerden kaynaklanmıştır.

Geleneksel şiirimizin özünü ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eritmesi ve Milli-Manevi değerlere bağlı kalması onun en büyük özelliğidir. Her konuşmasında şu tanımlamayı mutlaka yapar : Millet, dili ve edebiyatı olan topluluktur.

 YAVUZ BÜLENT BAKİLER ESERLERİ ( KİTAPLARI ) 

( Aşağıdaki eserleri 2008 yılı itibariyle mevcut eserleridir. )

Şiir Kitapları: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman,

Antoloji: Şiirimizde Ana, Sivas’a Şiir

Nesir Kitapları : Üsküp’ten Kosova’ya, Türkistan Türkistan, Aşık Veysel, Elçibey, Mehmet Akif’te Çağdaş Türkiye İdeali, Sözün Doğrusu 2,  Sözün Doğrusu 1, Gidenlerin Ardından,

(Sivascity.com Editör)

HAKİKİ BİR SİVASLI : YAVUZ BÜLENT BAKİLER” yazısında 3 yorum var.

 1. MEDİNE dedi ki:

  teşekkür ederim

 2. admin dedi ki:

  Yavuz Bülent Bakiler’in Sivas’a Şiir adlı kitabını temin edebilirseniz Sivas ile ilgili şiirlerine ulaşabilirsiniz. Fakat o eserin temini zordur. Bu nedenle şu anda piyasada bulabileceğiniz Harman isimli Şiir kitabını bulmanızı tavsiye ederim.

  Yavuz Bülent Bakiler’in Harman isimli kitabında Sivas ile ilgili şiirleri de yer almaktadır.

 3. medine dedi ki:

  ya iyi hoş yazmış sınız ama dönem ödevi aldım yavuzbülent bakilerin sivas için yazdıgı şiirleri bulamıyorum lütfen hangi sitede oldugunu bana yazarmısınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis