Sivas Bıçakçılığı ve Meşhur Sivas Bıçağı

Sivas Bıçakçılığı ve Meşhur Sivas Bıçağı hakkında kısa bir tanıtım yazısı

Sivas’ın tanıtımı yapılamayan ve kaybolmaya yüz tutan en meşhur geleneksel el sanatlarından birisi olan Bıçakçılık bugün eski ihtişamlı günlerinden oldukça uzak olarak yaşatılmaya çalışılmakta.

Daha önce de Sivas el sanatlarıyla ilgili gündeme getirdiğimiz gibi aslında Sivas Bıçağının daha geniş bir alana yayılabilmesi ve bu alanın problemlerinin çözülmesi için yapılması gerekenlerden bazıları başta pazar bulunması, sanatın iyi anlatılması, tanıtılması ve bazı kurum ve kuruluşlar tarafından tam destek verilmesiyle gerçekleşebilir.

Sivas bıçakları denildiği zaman genellikle belirli bir şablon akla gelmekle beraber Sivas bıçaklarının bazı önemli özelliklerini bu bölümde belirtmek yerinde olacaktır.

Bilindiği gibi Sivas, yüzyıllardır başta halı ve kilim olmak üzere, Türk el sanatlarının nadide örneklerinin üretildiği yörelerimizden biridir. Sivas’ta eski dönemlerden yakın zamanlara kadar, dokuma, deri, maden, gıda diğer iş alanlarında üretim yapan pek çok meslek grubu vardı.

Sivas’ta, önceki asırlarda demir işlemeciliğine bağlı olarak  bıçakçı, kilitçi, kılıççı, mismar, temürcü ve tüfekçi gibi çeşitli meslekler vardı.

Dr. Doğan KAYA’nın Sivas’ta Bıçakçılık isimli makalesinden edindiğimiz bilgilere göre II. Mahmut döneminde (1808-1839) tutulan  Şer’iye Sicillerinde yer alan bilgilere göre geçmişin gözde kılıçları, bugünkü Subaşı Hanı’nın kuzey girişindeki kapının karşısına düşen yerdeki Kılıççılar Çarşısı’nda yapılıyordu. Zamanla kılıcın yerini güçlü silahlar alınca, ustalar da çakı-bıçak yapmaya başladılar. 

1827 tarihinde Sivas’ta 4 bıçakçı dükkânı kaydedilmiş olup bunlardan ikisi hakkında bilgi verilmiştir ki, onların sahiplerinden birisi Müslüman, diğeri de gayr-ı müslimdir.

Yurt Ansiklopedisi’ndeki bilgilere göre de 1980’li yıllarda Sivas’ta 20 dolaylarında bıçakçı dükkânı mevcuttu. Tahminen 1890 yılında Sivas’a gelen gezgin Vital Cuinet de yazdığı seyahatnamesinde özellikle Sivas bıçakları konusuna temas etmiş, düşüncelerini şöyle özetlemiştir: “Bu  şehirde bıçakçılık çok ünlüdür. Sivaslı bıçakçılar ev ve cep bıçakları yanında cerrahi neşterler bile –ki Avrupa mudellerini tamamen taklit
ederek- üretebilmektedirler.”

Halk nezdinde en en iyi kılıç ve bıçaklar Hintlere aittir. Onu  Şam’da yapılan ürünler takip etmektedir. Sivas imalatı ürünler ise, pahalılık ve
yaygınlık bakımından Şam kılıçlarından sonra gelmektedir. Sivas’ta bıçakçılık, silah yapımından bıçak yapımına geçiş itibarıyla ulaşabildiğimiz kadarıyla yüz elli yıllık bir geçmişe sahiptir. Bıçakçılığın silah ve kılıç sanatının bir devamı olduğunu dikkate alırsak, bu zamanı uzatmamız mümkündür. 

Bıçakçılık mesleği Sivas’ta 1950-1960’lı yıllarda büyük bir gelişme göstermiş, insan gücüyle çalışan aletler alınca daha fazla ürün daha kısa
zamanda üretilir olmuştur. Bıçak yapımı, bu  şekilde kolaylaşınca sanata olan ilgi daha da artmış ve bu sanat birçok kişinin geçim kaynağı olmuştur. 

Son yallarda Sivas’ta bıçakçılık geleneği birkaç önemli usta önderliğinde kırk elli kadar kişi tarafından profesyonel olarak yürütülmektedir.

Ülkemiz çapında Sivas Bıçakları kalitesi ve farklılığıyla oldukça önemli bir üne kavuşmuş olsa da henüz Sivas bıçaklarının yeterince tanıtılabildiğini söyleyememekteyiz. Yeterince tanıtım yapılması halinde Sivas bıçaklarının daha büyük bir üne kavuşacağını ve Sivas’ın bu geleneksel değerinin Sivas’a daha fazla katkı sağlayabileceğini ifade edebiliriz.

İşte Sivas Bıçakları ;

Sivas Bıçakçılığı ve Meşhur Sivas Bıçağı” yazısında 2 yorum var.

  1. Ahmet Turan ERGÜT dedi ki:

    Sivasta ustalarımızın ürettiği bıçaklarımız artık almakiyidir.com Sivas çakısı kurban ve ekmek bıçakları tüm çeşitleri bır tık yakınınızda. % 100 memnuniyet ve iyade garatisi ile…

  2. koray aksan dedi ki:

    araştırmalarım neticesinde edindiğim bilgiler ve bu bilgiler neticesinde bıçak ve sivasın özdeşleşmesi ve sorunları bu sorunlardan bir tanesi hammadde tedarik sorunu(manda,buffalo kemiği gibi)şayet benimle bu konuda irtibata geçilirse her çeşit ihtiyacın tarafımdan karşılanabileceğini bildirmek isterim saygılarımla
    koray

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis