SİVAS BURUCİYE MEDRESESİ

Buruciye Medresesi’de Gök Medrese gibi Anadolu Selçuklu hükümdarlarından III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yaptırılmıştır.

 Fakat bu eseri Sivas’a ve Türk-İslam bilim ve sanat dünyasına kazandıran kişi dönemin ileri gelenlerinden Hibetullah Burucerdioğlu Muzaffer Bey’dir. Bina İzzeddin I. Keykavus Darüşşifası ile Çifte Minare Medresesi arasında inşa edilmiştir. Binayı yaptıran Muzafferüddin Burucirdi’nin ( Hibetullah Burucerdioğlu Muzaffer Bey) türbesi de buradadır. Banisi hakkında fazla bilgi yoktur. Bu binanın yapılmasındaki özel maksatın pozitif bilimlerin okutulması olduğu anlaşılmaktadır.

Klasik Orta Asya Türk medrese şeması ve daha sonra da Anadolu Türk-İslam medrese şeması ve yapı tipine uygun olarak ortada açık avlusu ve çevresinde dört eyvanlı bir yapıdır. Semavi Eyice’ye göre yakınında iki büyük medrese daha olduğundan bu bölge eski Sivas’ın kültür merkezi olmalıdır. Uzun süre bakımsız kalan medrese restorasyonlarla ayakta kalmıştır. Buna rağmen daha büyük bir restorasyon çalışması gerektiğinden içinde bulunduğumuz 2005 yılının yaz aylarında kapsamlı bir tadilata tabi tutulmuştur.

Eser yapıldığı döneme göre mimari açıdan büyük yenilikler getirmektedir. Yine Semavi Eyice’ye göre Buruciye Medresesi, Anadolu’da Selçuklu devrinde yapılan diğer yapılar arasında taş süslemedeki ölçülülük ve mimarisindeki açıklık bakımından en başta gelmektedir. Eser Anadolu’nun başta gelen mimari eserlerindendir.

İktidarın dışından birisinin böyle bir eseri yaptırması Sivas’ın Selçuklu devrinde eriştiği medeni seviyeyi de işaret etmektedir.

Buruciye Medresesi onarım tadilat çalışmaları tamamlanmıştır. Fakat medrese içerisinde müzikli işletmenin varlığı rahatsızlık vermektedir. Ayrıca Sivas Selçuk Park projesi kapsamında 2008 yılı sonunda Buruciye Medresesi’nin de bu park içerisinde güzel bie görünüme kavuşması bekleniyor.

Buruciye Medresesi ile ilgili daha detaylı bilgiler için bizim de ana kaynak olarak ele aldığımız Semavi Eyice’nin Diyanet İslam Ansiklopedisi 6. ciltteki Buruciye Medresesi makalesine göz gezdirebilirsiniz.

Talha GÖNÜLALAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis