Sivas İle İlgili Kaynaklar

Sivas Hakkında Yazılı Kaynaklar

Evliya Çelebi (Türkçeleştiren Zuhuri Danışman) Seyahatname, İstanbul 1970, C.5,s.84-99,
Albert Gabriel, Monuments Turcs d’Anatolie Paris 1934, C.II.
M. van Berchem-Halil Edhem, Asie Mineure. Sivas Divriği, Cairo 1910.
Rıdvan Nafiz-İsmail Hakkı, Sivas Şehri, İstanbul 1928.
İbrahim Aslanoğlu, Her Yönden Sıvas, İstanbul 1979.
Necmettin Çubukçu, Sıvas İli yakın Çevre İncelemesi, Sivas 1979.
V.Cem Aşkun, Sivas Kongresi, Sivas 1945.
Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, Ankara 1969.
Von Moltke, Türkiye Mektupları, İstanbul 1969.
Sedat Çetintaş, Sivas Darüşşifası, İstanbul 1953.
Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, İstanbul 1975.
Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 1978.
Tahsin Özgüç,”Türk Tarih Kurumu ve Sivas İli Adına Topraktepe’de (Sivas Kalesi) Yapılan Kazı” Halil Edhem Hatıra Kitabı, Ankara 1947, C.II.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, İstanbul 1972. C.II.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri. Selçuklu ve Beylikler Devri İstanbul 1970, C.I.
Apdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, Ankara 1969, C.I.
Necdet Sakaoğlu, Divriği’de Ev Mimarisi, İstanbul 1978
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı,C.II, İstanbul 1973.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984.
N.Burhan Bilget, Sivas Evleri, Kültür Bakanlığı, Ankara1993.
Yılmaz Önge “ Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasındaki Usta ve Sanatkar kitabeleri” Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ankara 1978,s.51-53.
Yılmaz Önge, “ Bugünkü bilgilerimizin Işığı Altında Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası” Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ankara 1978,s.33-50.
Yılmaz Önge “Divriği Ulu Camii ile Darüşşifası’nda Günümüze Kadar Yapılmış Olan Onarımlar, Değişiklikler ve İlaveler “ Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ankara 1978,s.54-58.
Yılmaz Önge, “Divriği Ulu Camiinin Hünkar mahfeli” Önasya,Ankara 1969, S.5/49,s.10-11,22.
H. Arel “Divriği Ulu Camii Kuzey Portalinin Mimari Kuruluşu” Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1962, S.V, s.99-111.
H. Arel “Divriği Ulu Camii Tekstil Kapısı ve Diğerleri” Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1962, S.V,s. 113-125.
Ö. Bakırer “Divriği Ulu Camisi Mihrabı” Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ankara 1978, s.127-136.
Orhan Cezmi Tuncer, “Tarihte Sivas ve Sivas Yapılarının Genel Tanımı” Kültür ve Sanat, İş Bankası Yayınları, Ankara 1990, S.6,s.14-17.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, Ankara 1986. C.I.
Orhan Cezmi Tuncer, “Sivas I.İzzeddin Keykavus Şifahanesi Üzeine Üç Not” Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, XI,s.165-175.
Aynur Durukan, “Sivas Buruciye Medresesi” Kültür ve Sanat, İş Bankası Yayınları, Ankara 1990,S. 6,s.8-13.
Aynur Durukan, “Divriği Ulu Camii Külliyesi” Kültür ve Sanat, İş Bankası yayınları, Ankara 1989, S.2, s.46-51.
Bozkurt Ersoy, “Sivas Türbeleri” Kültür ve Sanat, İş Bankası Yayınları, Ankara 1990, S.6,s.18-23.
Seyfi Başkan “Mengücüklü Dönemi Divriği Yapıları” İş Bankası Yayınları, Ankara 1990, S.6, s.42-48.
Seyfi Başkan “ Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türk Mimarlığında Türbe ve Kümbetler” Kültür ve Sanat, Kültür Bakanlığı 1989, S.3,s.54-59.
Mahmut Akok, “Sivas’da Buruciye Medresesi’nin Rölövesi “ Türk Arkeoloji Dergisi, Eski Eserler ve Anıtlar Genel müdürlüğü, Ankara 1966, S.XV-2,s.6-38.
H.R.Ünal “ Az Tanınan ve Bilinmeyen Doğu Anadolu Kümbetleri” Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1976, S.XI, s.136-238.
Hakkı Acun, “Sivas ve Çevresi Tarihi Eserlerinin Listesi ve Turistik Değerleri” Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1988, S.XX, s.182-200.
Hakkı Acun, Anadolu Saat Kuleleri, Ankara 1994.
Müjgan Üçer “ Sivas’ta Şeyh Hasan Bey Kümbeti” Sanat Dünyamız, Yapı ve Kredi Bankası yayınları, İstanbul 1986, S.35,s.14-18.
Abdülkadir Balgalmış, “Divriği” mad. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994, C.9,s.452-454.
Anonim, Sivas mad. Yurt Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982-1983, C.9, s.6835-6961.

Kenthaber.com sitesinden aldığımız bu listeye biz de ilerleyen dönemde geniş bir katkı yapmayı düşünmekteyiz. Ayrıntılı bir Sivas bibliyografyası çıkarmak Sivas hakkında yapılacak araştırmalar için önemli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis