SİVAS MADEN KAYNAKLARI

SİVAS MADEN KAYNAKLARI

I. Metalojenik Provens; Sivas il alanının kuzeyinde, batısında ve güneydoğusunda olmak üzere üç ayrı yörede bulunmaktadır. Bu provensin genelinde bulunan en önemli maden oluşumları bloktas (mermer), kireç hammaddesi ve mıcır taşı şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte hidrotermal oluşumlar şeklinde; kuzeydeki Tokat Metamorfitleri içerisinde arsen ve antimuan, batıdaki Akdağ Metamorfitleri içerisinde kurşun-çinko, güneydoğudaki Keban Metamorfitleri içerisinde ise altın ve kuvarsit yer almaktadır.
…..II. Metalojenik Provens; Sivas’in kuzeyinde ve güneyinde, doğu-batı uzanımlı iki ayrı zon şeklinde bulunmaktadır. Bu provensin en önemli maden oluşumları; krom, demir, bakır, altın, asbest, talk, manyezit ve bloktas (mermer) şeklinde sıralanabilir.
…..III. Metalojenik Provens; yüzeylenmiş magmatik kayaçlardan oluşmaktadır. Bunlar;çoğunlukla felsik derinlik kayaçlar ve volkanik kayaçlar şeklinde gözlenmektedirler. Felsik derinlik kayaçları; Karaçayir, Kösedağı ve Divriği yörelerinde (Kretase-Eosen), volkanitler ise Suşehri-Koyulhisar (üst Kretase), İmranli-Zara-Koyulhisar (Paleosen-Eosen) ve Yıldızeli (Paleosen-Eosen) yörelerinde yüzeylenmektedirler. Bu provensteki felsik derinlik kayaçların en önemli maden oluşumları; Karaçayir yöresinde feldispat ve kaolen, Kösedağı yöresinde kaolen, feldispat, kurşun-çinko, antimon ve mangan, Divriği yöresinde ise demir, feldispat ve florittir. Volkanitler içerisinde yer alan en önemli maden oluşumları ise; Susehri-Koyulhisar yöresinde kurşun-çinko, bakır, altın ve barit, Imranli-Zara-Koyulhisar yöresinde mangan, altın ve barit ve Yıldızeli yöresinde ise beton travers bazalti, zeolit, florit ve barittir.
…..IV. Metalojenik Provens; Sivas’ın güneyinde, kuzeydoğu güneybatı yönlü olarak uzanan ve yaklaşık 250 km uzunluğa, 50 km genisliğe sahip olan Sivas Tersiyer havzasını ve üzerindeki Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyonları kapsamaktadır. Bu provensin en önemli maden oluşumları; jips (alçı taşı), sölestin, tuz, çimento hammaddeleri (kiltaşı, kireçtaşı, marn), linyit, bazalt (üst Pliyosen yaşlı), traverten (bloktas), kum-çakıl oluşumları ve jeotermal sahalardır.
Sivas il sınırları içerisinde en önemli madenlerimizden demir %45-61 Fe tenörlü 65.418.000 ton görünür+muhtemel, %18-20 Fe3O4 tenörlü 125.000.000 ton gör.+muh., krom %5-48 Cr2O3 tenörlü 4.371.000 ton gör.+muh., altın 1.400.000 ton (1.5 gr/ton) gör.+muh., kurşun+çinko 2.060.100 ton görünür+muhtemel+mümkün, sölestin 986.575 ton gör.+muh., asbest 65.580.000 ton gör.+muh.+müm., talk 945.000 ton gör.+muh.+müm., kaolen %18-36 Al2O3 tenörlü yaklaşık 50 milyon ton gör.+muh.+müm., traverten 140.700.000 m3, zeolit 2.250.000 ton, linyit 1200-5000 (çogunlukla 1200-1500) kcal/kg arasında 123.900.944 ton gör.+muh.+müm. rezerve sahiptir.
Sivas ili, ruhsat sahaları bakımından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Yeni Maden Kanunu’na göre Sivas il sınırları içerisinde, 2004 yılı itibariyle; 420 adet arama ruhsatlı ve 100 adet işletme ruhsatlı olmak üzere toplam 520 adet ruhsat sahası bulunmaktadır. Buna göre; 18 adet demir (7 arama, 11 işletme), 76 adet krom (47 arama, 29 işletme), 5 adet bakır (2 arama, 3 işletme), 4 adet kurşun-çinko (1 arama, 3 işletme), 3 adet nikel (2 arama, 1 işletme), 4 adet zeolit (3 arama, 1 işletme), 3 adet kaolen (2 arama, 1 işletme), 16 adet talk (8 arama, 8 işletme), 4 adet jips (2 arama, 2 işletme), 28 adet stronsiyum (17 arama, 11 işletme), 314 adet mermer (303 arama, 11 işletme), 17 adet traverten (10 arama, 7 işletme), 3 adet manyezit (2 arama, 1 işletme) ve 25 adet maden kömürü (14 arama, 11 işletme) ruhsat sahası bulunmaktadır.

Kaynak: MTA

SİVAS MADEN KAYNAKLARI” yazısında 6 yorum var.

 1. ustaelif61 dedi ki:

  bu ne yaa ödev yapçaz heralde:(

 2. tavşanlı dedi ki:

  doğru düzgün yazın ya şunu ödev yapıcaz heralde

 3. sanane dedi ki:

  ya bu ne bişiy yok

 4. ZİyaReTçİ dedi ki:

  sivasta çıkan madenleri girin yha

 5. ayşee dedi ki:

  off yeterli deil yhaa bune

 6. beril dedi ki:

  harika bir şey ama çok uzun yha..! :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis