Timur’un Sivas İstilası

Osmanlıların 1402 yılında Timur ile yaptığı 1402 Ankara Svaşı öncesinde Sivas şehrinin Timur tarafından istilası nesilden nesile anlatılmakta, bununla ilgili birçok destansı rivayetler yapılmaktadır.

Bu yazımızda Timur’un Sivas İstilası konuuna değinmeyi uygun gördük.

 

Büyük bir ordu ile Anadolu’ya giren Timur Yıldırım Beyazıt ile karşılaşmadan önce Erzincan üzerinden 180.000 kişi ile şehri ansızın kuşattı. Kalede 4000 kişi vardı. Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Şehzade Emir Süleyman kuvvet getirmek amacıyla şehirden çıktı. Kuşatılan şehre dışarıdan top ve mancılık yağdırıldı surlara lağım atılarak büyük gedikler açıldı. Şehir ancak 18 gün dayanabildi kan dökülmemek şartı ile teslim olan müdafiler diri diri toprağa gömüldüler şehir üç gün yağma edildi.
1402 yılında Timur’un Yıldırım Beyazıt ile olan muharebesinde Yıldırım’ın mağlup edilmesi üzerine de Sivas Timur idaresine geçmiş oldu. Bu devirde Sivas çok harap edildi bir kötülüğü ifade etmek için şu sözü deyim olarak Sivaslılar yıllarca söyledi. “Sana öyle bir kötülük edeyim ki Timur Sivas’a etmemiş ola”.

Timur’un tarihçisi Şerafettin Yazdî Sivas surlarının çok sağlam olduğunu kuzey güney doğu ve batının hendeklerle kuşatılmış olduğunu 7 kapısının bulunduğunu kaydeder. Evliya Çelebi’nin tasviri de bu hükmü desteklemektedir. A. Gabriel’de Timur’un Sivas surlarını tamamen yıkmadığını kale bedenleri ile kapıları tahrip ettiğini yazar.

Timur’un Anadolu’yu istilâsından sonra Kadı Burhaneddin’in damadı olması muhtemel Mezit Bey Sivas’ı elinde bulunduruyordu.

Bu konuda daha detaylı bilgiler önümüzdeki dönemde www.sivas.ws sitesinde yer alacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis