Sivas’ta Etnik Kökene Ait Yer Adları

 Sivas’ta Etnik Kökene Ait Yer Adları. Bu yazıyı buraya eklememiz bir doğruyu da ortaya koymak içindir.

1071 Malazgirt Zaferi’nin hemen arkasında Danişmend ve Mengücekliler tarafından fetholunan Sivas Anadolu’da ilk Türkleşen şehirlerden birisidir ve aşağıda göreceğimiz birkaç örnek isim dışında Sivas’ın tamamına yakınının Türk isimleri aldığını ifade edebiliriz. Şu anda Türkiye’nin en çok köye sahip olan Sivas’ın bu özelliği ile Türk unsurunun en fazla yer aldığı bir şehir olduğunu da söylemek mümkündür.

Ama görüleceği gibi birkaç farklı etnik kökenden köy isimlerinin sayılı da olsa büyük bir coğrafya olmasından dolayı Sivas’ta var olduğunu söyleyebiliriz.

Bu ve daha geniş kapsamlı araştırmalar www.sivas.ws sitesinde yer alıyor.

Anadolu tarih boyunca çeşitli milletlere ev sahipliği yapmıştır. Buralara yerleşen milletler ikamet ettikleri yerlere kendi etnik kökenlerini yansıtan isimler vermişlerdir.

Sivas tarih boyunca çeşitli milletlerin göç ve istila merkezlerinden biri olmuştur. Özellikle önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle çeşitli milletlere mensup halklar buralara gelerek yerleşmişler ve kendi kültürlerini yansıtan isimlere köyler kurmuşlardır. Aşağıda bu yerlere ait liste verilmiştir:

1935 YILI 1988 YILI BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE
1-Dere Kürtler Yazıbaşı Merkez
2-Kürt Sarı Demir Merkez
3-Zaza Demirciliği Demircilik Ulaş
4-Alaman Alaman Ulaş
5-Kürt Arap Osman Küt Köyü Şarkışla
6-Rumlar Pöhrenkli Gemerek
7-Çeçen Sıçan Höyüğü Kangal
8-Çerken Sıçan Höyüğü Kangal
9-Kürtoğlu Kürtoğlu Kangal
10-Urumlar Çayırova Kangal
11-Kürt Osman Oğlaklı Divriği
12-Zazalar Zara
13-Kürtlerli Çıbandırağı Divriği
14-Araplar Büyükkaya Zara
15-Arap-Aziz İkiz yurt Suşehri
16-Kürdik Saparlı Suşehri
17-Ermenis Çatpınar Hafik
18-Rumcuk Başağaç Hafik

Listesini vermiş olduğumuz millet isimleri ile ilgili yerleşim yeri isimlerinin çoğu günümüzde değişmiştir. Anadolu’da millileştirme çalışmaları doğrultusunda Türk unsurunun dışındaki köy adlarının değiştirilmiş olduğu dikkat çekmektedir. Listesini vermiş olduğumuz köylerin Sivas’ın doğusundaki ilçelerde toplanmıştır. Bundan dolayı “Kürt” isminin geçtiği köy adlarına rastlamaktayız.

Kürt, Ermeni ve Rum isimlerine rastlamamızın nedeni bu milletlerin Anadolu’da uzun süre ve sayıca çok olarak yaşamış olmaları olabilir. Fakat “Araplar” ile ilgili isimlere rastlamak dikkat çekicidir. Tahminimizce yöreye herhangi bir vesile ile gelip yerleşmiş birkaç Arap asıllı kişinin adına izafeten bu isimler verilmiş olabilir. Çünkü Araplar tarih boyunca Anadolu da ne bir devlet kurmuşlar ne de buralarda yoğun olarak yaşamışlardır. Her ne kadar Anadolu’nun güneyinde Arap unsuruna rastlanmakta ise de bunların Sivas’a kadar gelmiş olabileceklerine dair elimizde bilgi bulunmamaktadır.

Gayr-ı Türk isimlerin değiştirilmiş olması normal bir hadise gibi görülmektedir. Çünkü Türklerin Anadolu’ya hakim olması ile birlikte azınlık konuma düşen bu insanlar zamanla yerleştikleri yerleri başka yerlere göçerek terk edeceklerdir. Bunun yanında savaşlar neticesinde de zorunlu olarak buralardan ayrılmak zorunda kalacakladır. Sonuç olarak bunların boşalttıkları yerlere Türkmenler yerleştirilerek milli kültüre uygun isimler verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis