MEDRESE NEDİR ?

talha-gönülalanDers okutulan yer anlamında olan medresenin kültürel bir kurum olarak ilk ne zaman, nerede, nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir.

 talha-gönülalanFakat her İslam ülkesinde farklı zaman ve şartlarda ortaya çıkmıştır. Araştırmalar ilk medreselerin Türkistan ve Horasan’da ortaya çıkıp yayıldığını gösterir.

Medrese bugünkü anlamıyla yüksek öğrenim veren eğitim kurumudur. Yani bugünkü üniversiteye karşılık gelmektedir.

Anadolu’da ilk olarak XII. yüzyılda Artuklular, Danişmendliler, Eyyubiler, And. Selçukluları, medrese kurdular. Fakat And. Selçukluları büyük medreseleri XIII. yy.’da Anadolu’ya hakim olduktan sonra kurdular. Yine XIII. yy.’da Mengücek, İlhanlı, Dulkadir, Aydınoğulları medrese açtılar. XIV. yy’da ise; Hamitoğulları, Menteşe, Karamanoğulları, Saruhan, Çandaroğulları, Germiyan ve Akkoyunlular medrese kurdular. Anadolu’nun her yerine yayıldı. 1330’larda İbn Batuta, Anadolu’da kasabalarda bile medrese olduğunu söyler.

Tarihçi Talha Gönülalan tarafından hazırlanmış yazıdan alıntıdır.  www.tarihonline.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis